Strona główna

Witamy na stronach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie im. Kornela Makuszyńskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do uczniów oraz rodziców

 

Szanowni Rodzice,

Poniżej umieszczamy link kierujący do oferty zajęć dla dzieci organizowanych przez instytucje kulturalne i sportowe w czasie strajku : LINK

 

Szanowni Rodzice;
15-16-17 kwietnia 2019r. zgodnie z organizacją roku szkolnego, są dniami bez zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Uczniowie klasy VIII;
15-16-17 kwietnia 2019r. (poniedziałek- wtorek- środa) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Czekamy na
Was. Początek egzaminu o godzinie 9:00

                                                                                                                   Dyrektor Ośrodka

Szanowni Rodzice ;

W związku z trwającą akcją strajkową, do której przystąpili nauczyciele Ośrodka,
zawieszam zajęcia edukacyjne w przedszkolu i szkołach Ośrodka w dniu 12 kwietnia 2019r.
Dla dzieci i uczniów potrzebujących opieki organizujemy zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

                                                                                                                  Dyrektor Ośrodka

Szanowni Rodzice;
Toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty reprezentowanymi przez oświatowe związki zawodowe a pracodawcami, którego podstawę stanowi brak porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Z przeprowadzonego w ośrodku referendum strajkowego wynika, że znacząca liczba nauczycieli opowiedziała się za przeprowadzeniem strajku, co nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do strajku. Podjęcie konkretnych działań będzie zatem związane z indywidualnymi decyzjami pracowników oraz działaniami związków zawodowych. W przypadku braku porozumienia nastąpi zagrożenie strajkiem. Termin i ewentualny czas jego trwania zostanie podany na 5 dni przed datą planowanego strajku.

Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać, ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby pracowników będzie miał znaczący wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły a szczególnie na zapewnienie bezpieczeństwa ze względu na brak możliwości udzielenia tzw. zastępstw doraźnych.
Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom podczas ewentualnego strajku.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

                                                                                     Z wyrazami szacunku Dyrektor Ośrodka